:: Gebruikersbeleid

Het ZaanZone beleid omschrijft de huisregels zoals deze gelden op ZaanZone.nl en gelieerde website(s).

Een ieder die gebruik maakt van onze website(s) (hierna te noemen "gebruiker(s)"), wordt geacht op de hoogte te zijn van deze regels en zich er aan te houden.

ZaanZone.nl behoud zich het recht voor om de regels zonder kennisgeving aan te passen. Het voorzetten van het gebruik van onze diensten na aanpassing van deze regels, impliceert dat gebruiker hiermee akkoord gaat.

De laatste versie van de huisregels is altijd op deze pagina na te lezen.


Het ZaanZone.nl team behoudt zich het recht voor om gebruiker te weren van onze site(s) indien deze handelt in strijd met de user policy. Bovendien heeft het ZaanZone.nl team het recht om tijdelijke (straf)maatregelen te treffen tegen elke gebruiker die handelt in strijd met het beleid.

Verder heeft het ZaanZone.nl team het recht te allen tijde items (o.a. topics, profielen, foto's avatars, reacties, berichten) te verwijderen, waar deze in strijd zijn met het beleid of de Nederlandse wetgeving.

:: Huisregels

Taalgebruik

Het is niet toegestaan andere talen te gebruiken dan Nederlands en Engels. Dit geldt voor de gehele site.

BrEeZaH-taal (het verkeerd gebruik van hoofd en/of kleine letters) is niet toegestaan op de openbare delen van de site(s). Dit houdt in dat het alleen gebruikt mag worden op profielen, in gastenboeken en z-mail.

Profiel

Gebruiker mag één profiel per persoon hebben. (dubbelprofiel wordt zonder overleg verwijderd).

Een profiel mag slechts van één persoon zijn. Groepsprofielen zijn dus niet toegestaan (worden zonder overleg verwijderd).

Alleen inloggen onder je eigen profiel. Een ieder is zelf verantwoordelijk voor wat er met een profiel gedaan wordt.

Hele site

Op de hele site gelden de algemene normen en waarden zoals deze ook in de samenleving gelden.

Dit houdt in dat:

 • Je elkaar moet respecteren zoals hij/zij is.
 • Het niet is toegestaan racistische teksten en/of afbeeldingen te plaatsen.

Verder gelden de volgende regels op de gehele site:

 • Het is niet toegestaan bedreigingen te uiten tegen andere leden, gebruikers en/of het team.
 • Het is niet toegestaan reclame te maken en/of commerciële activiteiten er op na te houden via ZaanZone.nl zonder nadrukkelijke toestemming van het team.
 • Je staat er voor in dat de door jou verstrekte gegevens compleet, naar waarheid en juist is. Het is dus niet toegestaan te frauderen, in welke vorm dan ook.
 • Het is niet toegestaan materiaal te plaatsen welke uit erotisch oogpunt genomen zijn.
 • Het is niet toegestaan pornografisch materiaal en/of links daarnaar te plaatsen op ZaanZone.nl.
 • Het is niet toegestaan beeltenissen van of links naar, uit erotisch oogpunt, gemaakt materiaal van minderjarigen te plaatsen.
 • Het is niet toegestaan onsmakelijke en/of gewelddadig materiaal of links daarnaar te plaatsen. Hieronder valt ook het plaatsen van materiaal van organisaties, instellingen en/of personen welke internationaal negatief gezien worden, waaronder, maar niet beperkt tot, terroristische en/of gewelddadige.
 • Het is niet toegestaan scripttalen en/of links te plaatsen op onze website(s) die op de computer van medegebruikers tot ongewenste effecten kunnen leiden.
 • Het is niet toegestaan op welke wijze dan ook de goede werking van onze site(s) en/of server(s) tegen te werken.
 • Het is niet toegestaan illegaal materiaal (waaronder, maar niet beperkt tot: warez, mp3's) of links daarnaar te plaatsen.
 • Het is niet toegestaan te flooden in welke vorm dan ook. Hieronder valt o.a. berichten vol met smileys of telkens het zelfde bericht plaatsen.

Reacties

Het is niet toegestaan totaal nutteloze posts te maken als reactie op nieuwsberichten en/of het forum.

Intellectueel eigendomsrecht

ZaanZone.nl bevat bestanden welke eigendom zijn van ZaanZone.nl en worden beschermd door toepasselijk intellectueel eigendomsrecht, waaronder, maar niet beperkt tot; auteursrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.

Het is hierom niet toegestaan:

 • Materiaal te kopiëren wat op onze website(s) wordt gepubliceerd, zonder het vermelden van de bron. Dit geldt voor al het door ZaanZone.nl toegevoegde materiaal.
 • De lay-out en/of scripts van onze websites te gebruiken voor andere doeleinden dan ZaanZone.nl.

Forum

Op elk forum gelden net iets andere regels, lees daarom naast de user policy ook de regels per forum door.

Verder geldt voor het forum:

 • Offtopic op het forum.
:: Privacy

Op onze website(s) worden verscheidene zaken van gebruikers en/of bezoekers geregistreerd in onze systemen, dit gaat voornamelijk om IP adressen, ingevoerde e-mail adressen, etc. Mensen die zich registreren op onze website(s), zijn verplicht bepaalde informatie in te vullen, welke opgeslagen word in onze database.

Alle persoonlijke gegevens en andere gegevens over gebruikers en/of bezoekers van onze website(s):

 • Kunnen niet worden opgevraagd door andere gebruikers, mits er schriftelijk toestemming is gegeven.
 • Worden niet doorverkocht aan derden, hetzij weggegeven.
 • Worden alleen gebruikt binnen ZaanZone.nl en onderdelen daarvan.
 • Bedrijven welke samenwerken met ZaanZone.nl mogen in nauw overleg gebruik maken van de gegevens zonder inzicht in deze gegevens!
 • Worden bij hoge uitzondering uitgegeven aan de daarvoor bedoelde (overheids)instanties (Politie Zaanstreek/Waterland, Bureau Discriminatie Zaanstreek/Waterland en o.a. Justitie Zaanstreek/Waterland), indien er strafbare feiten gepleegd zijn op onze website(s) verplicht justitie ons tot het verlenen van toegang over de informatie van het des betreffende lid en/of bezoeker.

Het wachtwoord wat op onze website(s) gebruikt word voor het inloggen, wordt vertrouwelijk behandeld en alleen aan de eigenaar van het account verstrekt. Als men het wachtwoord vergeten is, kan men dat aangeven op onze website(s) onder het kopje "wachtwoord vergeten", het wachtwoord wordt dan per e-mail verstuurd naar het account waar men mee geregistreerd is op onze website(s).